کتاب شیوه رزمی بروس لی 3 bruce lee - مدیر ذهن

کتاب شیوه رزمی بروس لی ۳ bruce lee

30,000 تومان

دسترسی: موجود

سری کتاب بروس لی را اگر خوانده باشید این کتاب سری 3 است. مهارت در حرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حمله، دفاع، فریب حریف و ذخیره ی انرژی، تا حد زیادی روی آن حساب می شود. مهارت شما در تغییر پذیری بدن یا حرکات پاها به فاصله ی دقیق میان شما و حریفتان بستگی دارد. استراتژی حرکت پاها حمله یا دفاع شما ممکن است مبتنی بر چگونگی حرکت پای حریف، چه در هنگام پیشروی و یا درعقب نشینی وی باشد./

Product Description

مقدمه

اگر قبلاً دو جلد اول و دوم شیوه ی رزمی بروس لی را خوانده باشید، اکنون آمادگی لازم برای جهت خواندن جلد سوم این مجموعه را دارا هستید. کتاب حاضر راههای مختلفی را که بروس لی برای تعلیم و آموزش از آنها استفاده می کرد و شیوه های گوناگونی را که به منظور توسعه ی مهارتهای خود به کار می برد توضیح می دهد. مطالب این کتاب همچنین فنون مختلف مبارزه و دفع حمله را در بر می گیرد. کتاب بعدی یا جلد آخر از این مجموعه به نام « آموزش تکنیکهای پیشرفته» به کند و کاو عمیق تری در استراتژی دفاع و حمله می پردازد. اکثر تصاویر این کتاب و کتاب بعدی قبلاً هرگز منتشر نشده اند.

 

فصل ششم : مهارت در حرکت

وقتی با شیوه ی پای حریف آسنا شدید سعی کنید خودتان را با آن وفق دهید. سپس قادر خواهید بود نیروی لازم را برای پیشروی و یا عقب نشینی برای نزدیک شدن و ضربه زدن به حریف اعمال کنید. طول قدمهای شما مطابق حرکات حریفتان خواهد بود . درک زمان مناسب برای حرکت به جلو و عقب نیز در تشخیص درست زمان حمله و دفاع موثر است.

  • فاصله
  • حرکات پا
  • حرکت به طرفین

 

 

فصل هفتم: مهارت در تکنیک های دست

معنای مهارت زدن این نیست که فقط به هدف ضربه بزنید. دقت، سرعت و وضعیت بدن در هنگام زدن مشت، مسیر مشت در حال حرکت به جلو و هنگام برگشت و نحوه ی پرتاب مشت، کارآمدترین و مهمترین مشت در « جیب کان دو» ، مشت مستقیم جلو است. این مشت بسیار سریع است زیرا مسیر کوتاهی را طی می کند. همچنین بسیار دقیق است زیرا به طور مستقیم به جلو حرکت می کند. به علاوه ، اجرای آن با زحمت ناچیزی همراه است. بنابراین اختلالی در تعادل بدن به وجود نمی آورد.

ماهیچه ها هرگز به خودی خود فعالیت نمی کنند . بلکه  این سیستم عصبی بدن است که جهت . نوع حرکت آنها را مشخص می کند حرکتی که صحیح و خوب اجرا می شود نتیجه ی تمرینات روزانه ای است که برای توسعه ی مهارت انجام گرفته و با افزایش هماهنگی بین اعصاب و ماهیچه ها این حرکات موزون تر می شود. این ماهیچه ها با پیروی از فرامین سیستم عصبی در لحظه ی مناسب منقبض می شوند و میزان انقباض و انبساط هایشان نیز کاملاً دقیق است . هماهنگی یا ارتباط میان سیستم عصبی و ماهیچه ها با هر کار تکرار  تمرین بهبود می یابد. هر تلاشی نه تنها موجب افزایش مهارت می گردد. بلکه راه را برای آسانتر و دقیق تر کردن حرکات بعدی هموار می سازد. اما غیبت از جلسات تمرین این ارتباط را از بین برده و نحوه ی اجرای حرکات را تحت تاثیر قرار می دهد.

فصل هشتم: مهارت در لگد زدن

با اینکه دستها مهمترین ابزار در مبارزه به شمار می روند ، پاها را نیز می توان بخشی حیاتی و جدایی ناپذیر در استراتژی کلی یک مبارزه به حساب آورد. به عنوان مثال : در برابر یک بوکسور باهوش ، استفاده ی دائم یا مداوم از پاها نوعی برتری محسوب می شود بوکسوری که برای مقابله در برابر یک لگد حتی یک حرکت دفاعی بلد نیست، در قسمت پایین تنه مخصوصاً ناحیه ی کشاله ها و ران ها و زانوهایش بیش از حد آسیب پذیر است.

چاره ی کار آن است که از پاهایتان استفاده کنید و از تیررس مشتهای او نیز دور بمانید . این کار امکان پذیر است زیرا پا از دست بلندتر است . به علاوه ، لگدی که درست زده می شود معمولاً از مشت قویتر است.

لگدی که سرعت آن با سرعت باشد گرد و دورانی می باشد. برای مقابله با کسی استفاده می شود که در وضعیتی مخالف با وضعیت شما قرار دارد. برای مثال اگر شما در وضعیت راست جلو قرار دارید و حریفتان در وضعیت چپ جلو ، نمی توانید با لگد به کشاله ی ران وی ضربه بزنید. زیرا پای چپ او از آن قسمت محافظت  می کند . اما با لگد درونی که مانند لگد جلو اجرا می شود می توانید آن ناحیه را مورد اصابت قرار دهید. البته در صورتی موفق خواهید شد که کمی به طرف چپ متمایل باشید و نسبت به حریفتان نیز کمی با زاویه ایستاده باشید.

 

 

فصل نهم: دفع حمله

دفع حمله یک تاکتیک دفاعی است که به آسانی قابل یادگیری و به کارگیری است. این تاکتیک عبارت است از حرکت سریع دست ( چه به حالت باز یا بسته) و از داخل به خارج یا بالعکس انجام می شود و برای خنثی کردن ضربه هایی است که به سوی حریف وارد می شود و نیروی آن به قدری است که فقط از اصابت ضربه ی حریف به بدنتان جلوگیری می کند.

برای اجرای این تکنیک ، آرنج باید در وضعیتی تقریباً ثابت قرار داشته باشد و حرکت از دست و بازو منشاء بگیرد. البته لزومی ندارد که این عکس العمل مانند شلاق زدن شدید باشد .هر حرکت اضافی دست ، بدنتان را در معرض یک ضد حمله قرار می دهد. به بیانی دیگر ، باید دستتان را به اندازه ای حرکت دهید که فقط برای دفع و کنترل ضربه کافی باشد.

زمان سنجی در این تکنیک مهمتر از قدرت است. اگر خیلی زود اقدام به عکس العمل نمایید . حریفتان قادر خواهد بود مسیر لگد یا مشت خود را تغییر دهد. و یا شما به او فرصت ضد حمله را خواهید داد . بنابراین تا آخرین لحظه صبر کنید و بعد دفع حمله را آغاز کنید. آن هم زمانی که ضربه ی حریف کاملاً به شما نزدیک شده باشد.

فصل دهم: هدف ها

دو هدف اولیه در مبارزه ( تصویر A) عبارت اند از : چشمها و کشاله های ران ها ،یک ضربه ی شدید به کشااله ی ران ها می تواند فردی را صرف نظر از قدرت فیزیکی اش به سرعت از پای در آوردو یا حتی موجب مرگ وی شود. حتی یک ضربه ی سبک می تواند فرد را بیهوش کند. در برخی از هنرهای رزمی این نوع ضربات را بیش از حد خشن و غیر انسانی به حساب می آیند. اما همیشه بروس لی این احساس را داشت که هدف اصلی در یاگیری هنرهای رزمی ، محافظت از خویشتن یا دفاع از جان است.

او همواره می گفت : « مفهوم هنر رزمی چیزی شبیه به حالت جنگ است. مبارزه نه تنها شوخی بردار نیست، بلکه مسئله ی مرگ و زندگی در میان است و چون هر کسی یک جان بیشتر ندارد، پس باید به بهترین وجهی از آن مواظبت کند.»

او می گفت : « وقتی شما هنرهای رزمی را یک نوع ورزش تلقی می کنید. پس خود به خود مقرراتی را وضع می کنید که نقایص و کمبود هایی را پدید می آورند . یا وقتی می کوشید خودتان را بیش از حد دل رحم جلوه دهید. از ترس اینکه مبادا به حریف خود صدمه بزنید عادت می کنید که دائماً از حمله کردن بپرهیزید. و این هم خود می تواند دلیلی برای ضعیف تر شدن تکنیک دفاعی شما باشد.

فصل یازدهم : مبارزه

مبارزه از نوع برخورد کامل ( غیر کنترلی ) ، به مبارزه ی واقعی بسیار نزدیک است. اما برخلاف مبارزه ی واقعی از محدودیتهایی مثل پوشیدن کلاه و دستکش های محافظ و نیز در طرز استفاده از برخی تکنیکهای خاص برخوردار است. و تا زمانی که ابزار و روشهای بهتری ابداع شود و این روش فعلاً عملی ترین راه آموزش و تمرین محسوب می شود .

بروس لی همیشه براهمیت مبارزه تاکید دارد و می گفت :« مبارزه ای که هنرهای رزمی را بدون مبارزه آموزش می بیند ، همانند شناگری است که هنوز پا به درون آب نگذاشته است. »

ورزشهای رزمی مدرن دارای نواقصی است . مثلاً : در ورزش بوکس، بوکسورها به علت مقررات ایمنی موجود غالباً بی باک و بی پروا هستند زیرا به کارگیری برخی از انواع مشت برای آنها منع شده و ضربه زدن به نواحی پایین تنه نیز برایشان ممنوع است و همچنین اجازه ندارند از پاهای خود برای لگد زدن استفاده کنند.

  • نحوه سفارش و خرید

۱- روی سبد خرید کلیک کنید.

۲- نشانی خودتان را با کد پستی وارد کنید.

۳- مبلغ خرید را به صورت آنلاین پرداخت کنید.

البته از ثبت سفارش مطمئن شوید.

سفارشات ساعت ۱ بعد از ظهر هر روز تحویل دفتر پست می شوند.

  • پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز

می توانید مبلغ سفارشتان را کارت به کارت کنید یا به حساب بانکی واریز کنید.

سپس با ما تماس بگیرید تا بسته را برایتان بفرستیم.

  • اگر در اصفهان ساکن هستید

سرویس پیک موتوری سریع ترین راه خرید است. تلفن سفارش: ۰۳۱۳۲۲۴۴۷۲۸

Additional Information

گارانتی

319

مترجم

289

نویسنده

250

ناشر

341

قطع-کتاب

349

نوبت-چاپ

304

نوع-چاپ

300

سال-چاپ

180

تعداد-صفحات

173

شابک

219

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “کتاب شیوه رزمی بروس لی ۳ bruce lee”