کتاب شیوه رزمی بروس لی 1 bruce lee - مدیر ذهن

کتاب شیوه رزمی بروس لی ۱ bruce lee

30,000 تومان

دسترسی: موجود

کتاب حاضر در سال 1966 در دست تهیه و چاپ بوده است مرحوم بروس لی قصد داشت این کتاب را سالها قبل منتشر کند. اما وقتی دریافت که مربیان هنرهای رزمی از نام وی برای ارتقاء مقام خویش سوء استفاده می کنند. عقیده اش را تغییر داد.

Product Description

فصل اول: دفاع در مقابل یک حمله غافلگیر کننده

دفاع در مقابل یک حمله غافلگیر کننده

بهترین دفاع در مقابل یک حمله ی غافلگیر کننده این است که : « حیرت زده » نشویم. بروس لی همیشه تاکید می کرد که یک رزمی کار باید همیشه نسبت به محیط اطرافش آگاه باشد. رزمی کار باید طوری آموزش دیده باشد که در همه ی اوقات هوشیار و حواسش جمع باشد.

 • حمله از طرفین
 • حمله به هنگام ورود با اتومبیل
 • کمین از پشت
 • کمین در یک زاویه ی بسته

 

 

فصل دوم: دفاع در مقابل یک مهاجم غیر مسلح

در این فصل ، بروس لی طریقه ی مقابله با اشکال مختلف حمله را نشان می دهد. او سالها می گفت : که شما با کار و تمرین در حرکات منظم ( کاتا ) ، انرژی خود را از دست داده و کارآیی خود را کمتر می کنید. برای او « جنگیدن ، کاری ساده و کلی است .»

 • دفاع برعلیه حمله ی مهاجمی که قوز کرده است.
 • دفاع برعلیه مشت کامل
 • دفاع بر علیه مشت مخالف
 • دفاع برعلیه مشت هوک (۲)
 • دفاع بر علیه مشت هوک (۱)
 • دفاع برعلیه تکل پاها (۱)
 • دفاع بر علیه مشت هوک (۳)
 • دفاع برعلیه تکل پاها (۲)
 • دفاع برعلیه تکل پاها (۳)

 

 

فصل سوم: دفاع در مقابل چنگ زدن

وقتی مهاجمی ، شما را می گیرد . این بدان معناست که وی به طور ناگهانی برشما برتری پیدا کرده است. اما نباید چنین پنداشت که او به طور مطلق بر شما برتری یافته است. زیرا او نمی داند که شما چگونه دست به تلافی خواهید زد.

 • دفاع برعلیه گرفتن یقه
 • دفاع برعلیه گرفتن بازو (۱)
 • دفاع برعلیه گرفتن بازو (۳)
 • دفاع بر علیه گرفتن بازو (۲)
 • دفاع بر علیه پیچاندن مچ دست
 • دفاع بر علیه گرفتن کمربند
 • دفاع بر علیه قفل کردن کتف
 • دفاع بر علیه پیچاندن مچ دست
 • دفاع بر علیه گرفتن یقه با دو دست (۲)
 • دفاع بر علیه گرفتن یقه با دو دست (۲)
 • دفاع بر علیه گرفتن یقه با دو دست (۱)
 • دفاع بر علیه گرفتن شانه از پشت
 • دفاع بر علیه گرفتن یقه با یک دست
 • دفاع بر علیه قفل کردن بازو از پشت
 • دفاع بر علیه پیچاندن مچ
 • دفاع بر علیه گرفتن یقه و مشت

 

 

فصل چهارم: دفاع در مقابل بغل گرفتن و خفه کردن

یک رزمی کار خوب همیشه هوشیار است و هیچ وقت غافلگیر نمی شود فنون دفاع از خود زیر برای اوقاتی طراحی شده اند که شما غاقلگیر می شوید و باید خود را در برابر خفه کردن یا بغل کردن حریف ، حمایت کنید.

بروس لی همیشه می گفت  : « بهترین نوع دفاع ، ساده ترین و موثرترین نوع آن – به ویژه در مواقع خفه شدن – است. در اینجا بروس نشان می دهد که شما چطور می توانید از دام فرار کنید و با حملات مستقیم و ساده دست به تلافی بزنید.

 • دفاع بر علیه گرفتن گلو از جلو(۱)
 • دفاع بر علیه گرفتن گلو از جلو (۲)
 • دفاع بر علیه قفل گردن (۱)
 • دفاع بر علیه قفل گردن (۲)
 • دفاع بر علیه قفل گردن (۳)
 • دفاع برعلیه بغل کردن از پشت ( با دستهای بسته )
 • دفاع بر علیه قفل گردن ( از پشت )
 • دفاع بر علیه بغل کردن و بلند کردن از جلو
 • دفاع بر علیه بغل کردن از پشت ( با دستهای آزاد)
 • دفاع برعلیه قفل کردن گردن ( از جلو )
 • دفاع بر علیه بغل کردن و بلند کردن از پشت


 

فصل پنجم: دفاع در مقابل یک مهاجم مسلح

دفاع در مقابل یک مهاجم غیر مسلح ، با دفاع در مقابل کسی که چاقو یا اسلحه در دست دارد. کاملاً متفاوت است شما با تمرین با کسی که یک سلاح اسباب بازی یا یک شبه سلاح دارد می توانید به مهارت لازم دست پیدا کنید اما وقتی برای اولین بار با یک اسلحه یا چاقوی واقعی روبرو شوید، ممکن است جا بخورید یا حتی سر جای خود خشکتان بزند چرا که می دانید در این حالت  هر اشتباهی می تواند به مرگ شما منجر شود

تنها تمرینی مداوم است که می تواند به شما احساس آرامش و یا اعتماد به نفس بدهد اما حتی این حالت هم با یک وضعیت خیابانی فرق می کند و مقابله با یک چماق یا پوبدستی هرگز هولناکتر  از مقابله با یک چاقو ویا اسلحه نیست .

 • دفاع برعلیه چماق (۱)
 • دفاع برعلیه چماق (۲)
 • دفاع برعلیه چماق (۳)
 • دفاع بر علیه چوب ( سد کردن حرکت)
 • دفاع بر علیه چوب ( جا خالی کردن )
 • دفاع بر علیه چوب ( فرار کردن ۱)
 • دفاع بر علیه چوب فرار کردن (۲)
 • دفاع بر علیه چوب ضربه ی فشاری (۱)
 • دفاع بر علیه چوب ضربه ی فشاری (۲)
 • دفاع بر علیه چاقو ( گرفتن و زخمی کردن )
 • دفاع بر علیه چاقو ضربه ی فشاری (۱)
 • دفاع بر علیه چاقو ضربه ی فشاری (۲)
 • دفاع بر علیه چاقو ( تاب دادن سریع )
 • دفاع بر علیه اسلحه ( از روبرو)
 • دفاع بر علیه اسلحه ( از پشت)

 

فصل ششم: دفاع در مقابل چند مهاجم

اگر در مقابله با دو یا چند مهاجم بهتر از آنان بجنگید، ممکن است در وضعیت خوبی نسبت به آنان قرار بگیرید. اگر چه بروس لی معتقد است در وضعیت « ساوت پا » یا « غیر عادی » قادر است به اتکا به دست و پای راستش خوب بجنگد، اما شما باید قادر باشید با هر دو دست و در وضعیتهای چپ و راست ، در برابر حمله چندگانه مهاجمان ایستادگی کنید.

طبیعتاً دفاع در برابر چند مهاجم سخت تر از دفاع در برابر یک مهاجم است . چرا که شما باید موقعیت حریفتان را به طور همزمان در نظر داشته باشید.چنانچه توسط دو یا چند مهاجم به زمین میخکوب شده اید. معجزه آزاد شدنتان به مقدار زیادی به خودتان بستگی دارد زیرا ممکن است ترکیب قدرت و وزن مهاجمان ، دو برابر باشد.

 • دفاع برعلیه حملات ( از روبرو و پست)
 • دفاع بر علیه حملات وضعیت پشت به دیوار
 • دفاع بر علیه حملات ( از حالت دراز کش )
 • دفاع بر علیه حملات مهاجمان در کمین
 • دفاع بر علیه حملات بغل کردن از پشت و حمله از روبرو
 • دفاع برعلیه حملات بغل کردن از پشت و حمله از روبرو
 • دفاع برعلیه حمله ی مهاجمان ( گرفتن کتفها از پشت و حمله از جلو)
 • کمک به یک مصدوم یا یک دوست

 

 

فصل هفتم: دفاع از یک وضعیت ضربه پذیر

بروس لی این فصل را به این خاطر آورده است که گمان می کرده که امکان حمله در حالی که شما روی یک صندلی نشسته اید و یا روی زمین دراز کشیده اید وجود دارد.

شما یا غافلگیر می شوید ویا مجبور خواهید بود از حالت دمر یا در حالی که به پشت روی زمین میخکوب شده اید ، دفاع کنید . برای بروس لی ، هر دفاعی کاملاً خوب است . یعنی حتماً لازم نیست لگدها یا مشتهایی که می زنید زیبا یا خوش فرم باشد . در دفاع از خود و هر چیزی -پنجول زدن ، گاز گرفتن، وشگون گرفتن و امثال اینها راهی است برای خلاصی از یک وضعیت دشوار و بدون اینکه به شما صدمه ای وارد شود.

 • دفاع از حالت نشسته روی صندلی حمله از جلو
 • دفاع از حالت نشسته روی صندلی حمله از پشت
 • دفاع از حالت دراز کش ( گرفتن گردن )
 • دفاع از حالت نشسته روی صندلی حمله از جلو(۲)
 • دفاع از حالت دراز کش ( حالت خفه کردن)
 • دفاع از حالت دراز کش ( خیمه زدن مهاجم)
 • دفاع از حالت دراز کش ( ضربه ی پاشته ی پا )
 • نحوه سفارش و خرید

۱- روی سبد خرید کلیک کنید.

۲- نشانی خودتان را با کد پستی وارد کنید.

۳- مبلغ خرید را به صورت آنلاین پرداخت کنید.

البته از ثبت سفارش مطمئن شوید.

سفارشات ساعت ۱ بعد از ظهر هر روز تحویل دفتر پست می شوند.

 • پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز

می توانید مبلغ سفارشتان را کارت به کارت کنید یا به حساب بانکی واریز کنید.

سپس با ما تماس بگیرید تا بسته را برایتان بفرستیم.

 • اگر در اصفهان ساکن هستید

سرویس پیک موتوری سریع ترین راه خرید است. تلفن سفارش: ۰۳۱۳۲۲۴۴۷۲۸

Additional Information

گارانتی

319

نویسنده

250

ناشر

341

قطع-کتاب

349

نوبت-چاپ

304

نوع-چاپ

300

سال-چاپ

180

تعداد-صفحات

305

شابک

217

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “کتاب شیوه رزمی بروس لی ۱ bruce lee”