* @copyright Copyright (C) 2014 wpopal.com. All Rights Reserved. * @license GNU/GPL v2 or later http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html * * @website http://www.wpopal.com * @support http://www.wpopal.com/support/forum.html */?>
کامائه معنی ندارد - مدیر ذهن

کامائه معنی ندارد

کامائه معنی ندارد :

هر سبکی از هنرهای رزمی کامائه (گارد) مخصوص خود را دارد. کاراته نیز تعدادی کامائه‌ی دارد که برای اثربخشی و تاثیر‌گذاری بهتر در برابر حریف به‌کار می‌روند. کامائه‌ها از تحقیقات و تجارب اساتید کاراته درگذشته ابداع شده‌اند و از استادان به شاگردان منتقل شده‌اند. هنگام آموزش کاراته‌، تمامی کامائه‌ها را باید یاد گرفت.

در مراحل اولیه‌ی تمرین، تلاش در جهت تسلط بر انواع مختلف کامائه اهمیت دارد. با وجود این صرفا تمرکز بر روی کامائه، از اجرای آزادانه تکنیک‌ها جلوگیری می‌کند و بر این اساس است که گفته شده: «کامائه (گارد و حالت آماده باش‌) مخصوص مبتدی‌ها است، رزمی‌کار حرفه‌ای در شی‌ذن‌تای (حالت طبیعی‌) قرار می‌گیرد». با پیشرفت در تمرین، کاراته‌کا باید بتواند وابستگی خود به مفهوم کلاسیک کامائه را کم کند. این نکته را در نظر داشته باشید که رزمی‌کار باید قادر باشد با ذهن آزاد به راحتی حرکت کند و وضعیت خود را تغییر دهد.

جمله‌ی: «هنرجوی حرفه‌ای در شی‌ذن‌تای قرار می‌گیرد» مشابه با سخن قدیمی است که می‌گوید: «در کاراته هیچ نوع کامائه‌ای وجود ندارد». با این حال از آن‌جایی که می‌دانیم در کاراته کامائه وجود دارد، این ممکن است در تضاد با برخی آموزش‌ها به‌نظر برسد، اما در حقیقت هیچ تناقضی وجود ندارد، قطعا در ذهن رزمی‌کار حرفه‌ای کامائه وجود دارد.

آیا کامائه معنی ندارد ؟

در مراحل اولیه تمرین، تلاش در جهت تسلط بر انواع مختلف کامائه اهمیت دارد. با وجود این صرفا تمرکز بر روی کامائه، از اجرای آزادانه تکنیک‌ها جلو‌گیری می‌کند. در طول تاریخ هنرهای رزمی به طرق مختلف بیان شده که: «فکر خود را با تمرکز بیش از حد بر این نکته که آیا حالت فیزیکی بدن و داچی و کامائه‌ی شما مناسب است یا نه آشفته نکنید». اهمیتی ندارد که کامائه‌ی شما چقدر نفوذناپذیر و استوار به نظر می‌رسد. اگر ذهن‌تان غافل باشد در این وضعیت هیچ کارایی نخواهید داشت. و درثانی مهم نیست که کامائه حریف چقدر ایراد دارد، اگر ذهن او آماده باشد، باید بسیار محتاط و هوشیار باشید. به عبارتی دیگر، همیشه باید در حال آماده‌باش در مقابل خودمان باشیم و از خودمان مواظبت کنیم.

چنین توان بالایی خود مهارتی خارق‌العاده و حیرت‌انگیز است. مشاهده‌ی توانایی یک کاراته‌کای ماهر و با تجربه در اجرای فنون و عکس‌العمل‌های سریع، مفهوم «در کاراته هیچ‌گونه کامائه‌ای وجود ندارد» را کاملا روشن می‌کند برای او کامائه معنی ندارد. تماشای یک رزمی‌کار به‌طور طبیعی، آن را مطابق با نیاز موقعیت بروز می‌دهد. هر چه قدر فرد تلاش کند تا معنای این اصل مختصر و مفید را بیشتر درک کند، بیشتر به عمق و ارزش آموزش و درس نهفته در آن پی می‌برد. پافشاری بر این‌که هیچ نوع کامائه‌ای معنی ندارد، در حالی‌که در همه اشکال کامائه وجود دارد، این نقطه نظر فلسفی را مطرح می‌کند که تمام جهان، خالی از هرگونه وجود واقعی است. شی‌ذن‌تای بدون کامائه، تعداد فرم‌های حرکتی را به بی نهایت می‌رساند.

مسیر بی‌انتهای تمرین باید توسط کاراته‌کا دنبال شود

این نوشته را به اشتراک بگذارید!

درباره نویسنده: افشین طباطبایی

افشین محمدباقر طباطبایی (دکتری روانشناسی ورزش) مربی و مدرس کهنه‌کار کاراته (سایکو شی‌هان - رنشی)، نویسنده و پژوهشگر مسایل اجتماعی - روانشناختی - ورزشی (هنرهای رزمی) - مشاور - سخنران - مربی مهارتهای زندگی.

0 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.