اجرای کاتا - مدیر ذهن

اجرای کاتا

کاراته به ترتيب عبارت است از :

۱- کي‌هون

۲- کاتا

۳- کوميته

.يعني مقدمه اجرای کاتا، کي‌هون است و مقدمه کوميته، کاتا در واقع اگر کي‌هون خوب تمرين کنيد کاتاي خوب خواهيد زد و اگر کاتا را خوب اجرا کنيد قادر به انجام کوميته عالي خواهيد بود. کاتا بايد حس شود و کم کم با گذشت زمان توسط ادراک يک کاراته‌کا جذب شود.استادان کاراته هيچ گاه سعي نداشتند با يک مشت کلمات کسي را وادار به درک و احساس چيزي کنند. بلکه همواره تلاش مي کردند تا شاگردان خود را در يک شرایط عملي و ملموس و با ايجاد انگيزه رواني آماده پذيرش مطالب کنند.

سبک‌هاي گوناگون، کاتاهاي مختلفي دارند اين نکته را نيز بايد توجه داشت که يک سلسله حرکات و تکنيک‌هاي ويژه و مشخص زماني کاتا (اجرای کاتا) ناميده ميشود که بتوانند حالت رواني و فکري خاصي را در کاراته‌کا پديد آورند و يک هدف و منظور را دنبال کنند. به هرحال چون آموزش کاتا و اجرای کاتا مستلزم دقت و صرف وقت زيادي است از اينرو مربيان و استادان فن بايد نسبت به اجرای کاتا و يادگيري و مطالعه جزئيات آن زحمت فراواني را متحمل شوند تا بتوانند به خوبي از عهده تعليم و اجرای کاتا بر آيند. اجرای کاتا با کاتاي ديگر موارد زيادي اختلاف و مشابهت دارند. يعني در مجموع مفهوم هر کاتا با ديگري و اجرای کاتا با دیگری متفاوت است همانگونه که اسم هر کاتا و معني آن نمايانگر اين تفاوت ميباشند معمولا اساتيد بزرگ علاوه بر يادگيري کاتاهاي گوناگون در يک يا دو کاتا تجربه و مهارت فوق‌العاده‌اي پيدا ميکنند که همين امر موجب مي‌شود در هنگام اجرای کاتا که شخصاٌ علاقمند هستند به زيبائي شگرفي دست پيدا کنند. البته با وجود تفاوت‌هاي عنوان شده اجرای کاتا در چند چيز مشترک هستند.

۱- مراسم آغازين کاتا

۲- اجراي دقيق کاتا

۳- مراسم پاياني کاتا

۱- در هنگام شروع جهت اجرای کاتا با بستن چشم‌ها و جمع کردن دست‌ها و پاها در چند ثانيه به حالت تمرکز فرو ميروند و سعي مي‌کنند ارتباط خود را با دنياي پيرامون قطع نمايند. يعني همه حواس خود را متوجه اجراي کاتا کنند. بعد از آن با بازکردن چشم‌ها و اعلام اسم کاتا با صدائي بلند حرکت ايبوکي را که هم جنبه نمايش و حالت رزم و قدرت نمايي در مقابل حريف دارد و هم جنبه قدرت‌گيري و تنفس کامل دارد را اجرا مي‌کنند.

۲- پس از يکي دو ثانيه خيلي جدي و با همه قدرت شروع به اجراي کاتا ميکنند. هر دفاع و ضربه را بايد با يک ضرب آهنگ و سرعت مشخصي که ماهيت آن تکنيک را بيان ميکند اجرا کند. که هر تکنيک با تکنيک ديگر دراين مورد ممکن است تفاوت کند. چرخش داچي‌ها بايد کامل و به شکل واقعي آن اجرا شوند. داچي هرگز نبايد به صورت ناقص و نيمه انجام گيرد. استفاده صحيح از حرکت باسن و پرتاب ضربات پا و دست به کمک کمر و باسن، اخم نداشتن در صورت و عدم تغيير عضلات يعني ميميک چهره. هيچ نوع هيجان يا تنس روحي را کاراته‌کا نبايد با صورت خود القاء کند. در موارد مشخص شده کاتا فرياد کياي بايد به موقع ان اجرا شود. ريتم کاتا بايد متاوت باشد يعني در جايي حتمأ بايد سريع و تند حرکت کرد. در جايي ديگر با بستي آرام و متين بدون هيچ عجله‌اي به اجراي تکنيک پرداخت.

۳- اجرای کاتا در حرکت بازگشت به حالت اوليه در حالي که نگاه کاراته‌کا در جهت آخرين تکنيکش قرار دارد. پاها منتاسب با هم جمع گرديده در حالت موسوبي اداي احترام به روي فودو داچي مي‌ايستد. اکثر کاتاها از همان نقطه‌اي که شروع مي‌شوند در همان نقطه نيز تمام ميشوند. نکته ديگري که يادآوري آن لازم به نظر ميرسد و در بالا به آن تا حدي اشاره شده اين است که کاتارو در حين اجرای کاتا بايد بتواند روحيه اعتماد به نفس، صلابت و استواري را از خود به نمايش بگذاريد. يعني همانگونه که گفته شد نبايد کاتارو چهره‌اش را درهم، عبوس و هيجان زده نشان دهد بلکه بايد صلابت، اعتماد به نفس، هماهنگي و دقت بسيار زيادي از مجموع حرکت‌ها و نگاهش نمايان باشد. يعني بيننده بدون اينکه ذره‌اي خشونت و سبعت در کاتارو مشاهده کند بايد براحتي بتواند مفهوم عظمت و بزرگي را از نماي کلي يک کاتا در اجرای کاتا برگيرد.

ديگر اينکه لباس (دوگي ) کاتارو همگام اجرای کاتا بايد تمير و آراسته باشد. نماي ظاهري سر و صورتش هنگام اجرای کاتا مرتب باشد. هنگام اجرای کاتا راه رفتنش متين و متوازن باشد. با ياد گرفتن کاراته و اجرای کاتا شاگردان اين هنر، قدم در راهي مي‌گذارند که بزرگترين استادان اين راه را طي نموده‌اند. اگر کاراته با روح صحيح خود يعني با اعتماد و فروتني اجرا شود شاگردان اين هنر، معنايي را که در زبان اجرای کاتا نهفته است لمس خواهند کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید!

درباره نویسنده: افشین طباطبایی

افشین محمدباقر طباطبایی (دکتری روانشناسی ورزش) مربی و مدرس کهنه‌کار کاراته (سایکو شی‌هان - رنشی)، نویسنده و پژوهشگر مسایل اجتماعی - روانشناختی - ورزشی (هنرهای رزمی) - مشاور - سخنران - مربی مهارتهای زندگی.

0 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.