موسیقی کاراته - مدیر ذهن

موسیقی کاراته

«دو نوع توازن در جهان وجود دارد: خارجی مثل؛ موسیقی یا پرواز پرنده و…، داخلی، مثل ساختمان اتمی یک مولکول یا ضربان قلب… هر فرآیند اجتماعی نوعی توازن خارجی ا­ست: مانند امور اداری یک بانک، یا ترافیک شهر. هنره [...]

سوگندنامه کیوکوشین - مدیر ذهن

سوگندنامه کیوکوشین

سوگندنامه کیوکوشین ما جسم و دل خود را پرورش می­‌دهیم. تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم. راه راستین هنرهای رزمی را می‌پیماییم. تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم. با قدرتی راستین می­‌کوشیم، تا به [...]

ثمرات اوس - مدیر ذهن

ثمرات اوس

 تلفظ واژه‌ی (OSU) با تأکید بر صدای «اُو» می­باشد. بعضی­‌ها به خطا آن­ را «اوش» (OOSH) تلفظ می­­کنند. در دوجوهای کیوکوشین کاراته، اوس، به جای کلمات زیادی به­ کار می­رود: سلام، بله، چشم، انجام می­دهم، ببخشید، خداحافظ، سعی می­کنم، [...]

اوس (روح استقامت و پشتکار) - مدیر ذهن

اوس (روح استقامت و پشتکار)

اوس (روح استقامت و پشتکار) ضرب‌­المثلی ژاپنی وجود دارد به معنی «سه سال روی صخره» که اشاره به اراده و پشتکار افراد در هر موضوع و هر زمانی­ است. یکی از مهم­ترین اصول فلسفه‌ی کیوکوشین، تکیه برهمین ضرب‌­المثل دارد. [...]

اوس - مدیر ذهن

اوس

ضرب‌­المثلی ژاپنی وجود دارد به معنی «سه سال روی صخره» که اشاره به اراده و پشتکار افراد در هر موضوع و هر زمانی­ است. یکی از مهم­ترین اصول فلسفه‌ی کیوکوشین، تکیه برهمین ضرب‌­المثل دارد. اویاما معتقد بود «سه سال [...]

Showing all 5 results