کامائه معنی ندارد - مدیر ذهن

کامائه معنی ندارد

کامائه معنی ندارد : هر سبکی از هنرهای رزمی کامائه (گارد) مخصوص خود را دارد. کاراته نیز تعدادی کامائه‌ی دارد که برای اثربخشی و تاثیر‌گذاری بهتر در برابر حریف به‌کار می‌روند. کامائه‌ها از تحقیقات و تجارب اساتید کاراته درگذشته [...]

نمایش یک نتیجه