ورزشكار مغرور - مدیر ذهن

ورزشكار مغرور

ورزشكار مغرور ورزشكاراني كه غرور نابهنجار دارندہ(ورزشكار مغرور)، از همان اول يك هدف بلند پروازانه و غيرواقعي براي خودشان در نظر مي­گيرند؛ مثلا مي­گويند بايد حتما در مسابقات المپيك به مقام اول برسند وگرنه ديگر هيچ مقامي ارزش ندارد [...]

نمایش یک نتیجه