ویدیو کلیپ: مسابقات اوپن 2014 ژاپن (9) - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: مسابقات جهانی ۲۰۱۴ (بخش نهم)

ویدیو کلیپ: مسابقات جهانی ۲۰۱۴ (بخش نهم) مسابقات جهانی ۲۰۱۴ ژاپن که با شرکت کنندگان سراسر جهان برگزار گردید. در این ویدیو که مبارزه بسیار هیجانی در مسابقات جهانی ۲۰۱۴ کیوکوشین میباشد. توسط گزارش و تحلیل افشین طباطبایی، جذابتر [...]

ویدیو کلیپ: مسابقات جهانی ۲۰۱۴ (بخش هشتم) - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: مسابقات جهانی ۲۰۱۴ (بخش هشتم)

ویدیو کلیپ: مسابقات جهانی ۲۰۱۴ (بخش هشتم) مسابقات جهانی ۲۰۱۴ ژاپن که با شرکت کنندگان سراسر جهان برگزار گردید. در این ویدیو که مبارزه بسیار هیجانی در مسابقات جهانی ۲۰۱۴ کیوکوشین میباشد. توسط گزارش و تحلیل افشین طباطبایی، جذابتر [...]

باشگاه قزلباش - مدیر ذهن

باشگاه قزلباش

باشگاه قزلباش دوجوی قزلباش اصفهان خیابان توحید مربی: افشین طباطبایی                                                           [...]

ویدیو کلیپ: آموزش تمرین با کیسه - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: آموزش تمرین با کیسه

ویدیو کلیپ: آموزش تمرین با کیسه با توضیحات افشین طباطبایی  

ویدیو کلیپ: مبارزه آرش شریفی قهرمان سابق سنگین وزن جهان

ویدیو کلیپ: مبارزه آرش شریفی قهرمان سابق سنگین وزن جهان   با توضیحات افشین طباطبایی  

ویدیو کلیپ: تکنیک های نمایشی مایکل جای - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: تکنیک های نمایشی مایکل جای

ویدیو کلیپ: تکنیک های نمایشی مایکل جای با توضیحات افشین طباطبایی  

ویدیو کلیپ: کی هون کومیته کیوکوشین - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: کی هون کومیته کیوکوشین

ویدیو کلیپ: کی هون کومیته کیوکوشین با توضیحات افشین طباطبایی      

ویدیو کلیپ: مبارزه تاکاهاشی و قربانف در مسابقات جهانی - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: مبارزه تاکاهاشی و قربانف در مسابقات جهانی

ویدیو کلیپ: مبارزه تاکاهاشی و قربانف در مسابقات جهانی با توضیحات افشین طباطبایی  

مسابقات جهانی 2014 کیوکوشین (بخش سوم) - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: مسابقات جهانی ۲۰۱۴ کیوکوشین (بخش سوم)

مسابقات جهانی ۲۰۱۴ کیوکوشین (بخش سوم) با توضیحات افشین طباطبایی

نمایش دادن نتایج 1–10 از 112