کلاس تمرین سوسای اویاما-مدیرذهن

کلاس تمرین سوسای اویاما

 سوسای اویاما: «یونگ آی چوی » که بعدها ماسو تاتسو اویاما (۱۹۲۳ – ۱۹۹۴) نام گرفت ، بنیان‌گذاراسطوره ای سبک کیوکوشین کای کاراته است. وی در سال ۱۹۲۳ درجنوب غربی کره متولد شد و در نه سالگی شروع به [...]

فیلم تدریس سوسای اویاما در سال ۱۹۷۱-مدیرذهن

فیلم تدریس سوسای اویاما در سال ۱۹۷۱

فیلم تدریس سوسای اویاما در سال ۱۹۷۱ «یونگ آی چوی » که بعدها ماسو تاتسو اویاما (۱۹۲۳ – ۱۹۹۴) نام گرفت ، بنیان‌گذاراسطوره ای سبک کیوکوشین کای کاراته است. وی در سال ۱۹۲۳ درجنوب غربی کره متولد شد و [...]

نقطه و دایره - مدیر ذهن

نقطه و دایره

«آیا کاراته امروزی از کمپوی چینی مشتق شده و کمپو نیز به نوبه‌ی خود از فنون باستانی هندی؟ گفته شده کمپوی چینی به نقطه و دایره ارتباط دارد که وجود خطوط مستقیم در آن شایع است. اگر بخواهیم از [...]

Showing all 3 results