حرکات ایپون مبارزات کیوکوشین - مدیرذهن

کومیته ۱۰۰ نفره در کیوکوشین

کومیته ۱۰۰ نفره در کیوکوشین هی‌یاکونین کومیته یا همان کومیته ۱۰۰ نفره در کیوکوشین نوعی آزمون است که اویاما آن را ابداع نمود. او عقیده داشت: «یک کاراته­‌کا سوای مهارت و تخصص­ فنی و تکنیکی باید به سرحد توانایی‌های انسانی [...]

هی­‌ياکونین کومیته - مدیر ذهن

هی­‌ياکو­نین کومیته

­هی­‌ياکو­نین کومیته اویاما همیشه شمشیربازان بزرگ را مورد تحسین قرار می‌داد. یکی از آنان یک سامورایی به نام «یاما اوکا تس­شو» بود كه در اواسط قرن نوزدهم می‌­زیست. «تس­­شو» بنیانگذار «هوکوشن ­ایتورین» بود. «تس­شو» توانسته بود تنها به ­وسیله­ [...]

کلیدهای موفقیت یک رزمی کار در مبارزه

کلیدهای موفقیت یک رزمی کار در مبارزه عبارتند از: الف)   ریلکس ثابت ب)    ریلکس متحرک الف-ریلکس ثابت: این شیوه به صورت نشسته و یا اغلب، دراز کش انجام می شود و شخص بوسیله القاء حس سنگینی به [...]

Showing all 3 results