زوکی - مدیر ذهن

زوکی

زوکی ضربه­ ساده­ «چودان­ زوکی» با چرخش سریع باسن، انتهای­ کمر، بالای ران‌ها، حول محور ستون فقرات آغاز می­شود. این چرخش بخشی از یک دایره است همان چرخ­ لنگر باسن(دایره­ اول). انرژی چرخشی تولیدی در این دایره توسط ستون [...]

تکنیک های اوکیناوایی - مدیر ذهن

تکنیک های اوکیناوایی

این شکل بخشی از( kata Anan ryueiryu ) است. در این تکنیک، فرم دست مانند بیل جرثقیل است. با دست مخالف مهاجم را با قدرت نگه دارید.        TORA GUCHI دهان ببر این تکنیک در کاراته اوکیناوا بسیار [...]

Showing all 2 results