ویدیو کلیپ: کی هون کومیته کیوکوشین - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: کی هون کومیته کیوکوشین

ویدیو کلیپ: کی هون کومیته کیوکوشین با توضیحات افشین طباطبایی      

ویدیو کلیپ: کاتای پینان سونو یون - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: کاتای پینان سونو یون

ویدیو کلیپ: کاتای پینان سونو یون با توضیحات افشین طباطبایی  

ویدیو کلیپ: کاتای سوشی هو - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: کاتای سوشی هو

ویدیو کلیپ: کاتای سوشی هو در این کلیپ شیهان افشین طباطبایی کاتای سوشی هو را تفسیر کرده است. تفسیر کاتا توسط افشبن طباطبایی    

ویدیو کلیپ: کاتای گیک سای دای - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: کاتای گیک سای دای

ویدیو کلیپ: کاتای گیک سای دای در این ویدیو کلیپ افشین طباطبایی درباره نحوه اجرای کاتای گیگ سای دای صحبت کرده است.  

ویدیو کلیپ: کاتای دختر 7 ساله - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: کاتای دختر ۷ ساله

ویدیو کلیپ: کاتای دختر ۷ ساله با توضیحات افشین طباطبایی پایگاه تخصصی ورزش های رزمی http://Modirezehn.com

کاتای گیک سای دای - مدیر ذهن

کاتای گیک سای دای

کاتای گیک سای دای اجرا کاتای گیک سای دای با گزارش فارسی توسط رنشی افشین طباطبایی  

نمایش دادن نتایج 1–10 از 65