ویدیو کلیپ: آموزش فنون کیوکوشین - مدیر ذهن

ویدیو کلیپ: آموزش فنون کیوکوشین (۱)

ویدیو کلیپ: آموزش فنون کیوکوشین (۱) این کلیپ معروف با توضیحات و تفسیر استاد افشین طباطبایی دیدنی تر شده است.  

نمایش یک نتیجه