آزمون کمربند در کیوکوشین کاراته - مدیر ذهن

موارد آزمون کمربند سیاه کیوکوشین (دان ۳ تا ۵)

موارد آزمون کمربند سیاه کیوکوشین (دان ۳ تا ۵) مربی برای ارتقای درجه­ یک هنرجو باید در جلسات تمرین، او را زیر نظر بگیرد و به  همه­ زوایای کار او توجه کند. اصلی­ترین و اساسی ­ترین موضوعی که یک [...]

مواد آزمون کمربند زرد و سبز - دکتر طباطبایی

موارد آزمون کمربند در کیوکوشین (زرد و سبز)

موارد آزمون کمربند در کیوکوشین (زرد و سبز) مربی برای ارتقای درجه­ یک هنرجو باید در جلسات تمرین، او را زیر نظر بگیرد و به  همه­ زوایای کار او توجه کند. اصلی­ترین و اساسی ­ترین موضوعی که یک کاراته [...]

موارد آزمون در کیوکوشین - مدیر ذهن

آزمون کمربند در کیوکوشین (نارنجی و آبی)

آزمون کمربند در کیوکوشین (نارنجی و آبی) مربی برای ارتقای درجه­ یک هنرجو باید در جلسات تمرین، او را زیر نظر بگیرد و به  همه­ زوایای کار او توجه کند. اصلی ­ترین و اساسی ­ترین موضوعی که یک کاراته­ [...]

Showing all 3 results