فلسفه‌ی لباس مشکی در کونگ فو

حرکات هنرهای رزمی با حرکات معمولی انسان هنگام راه رفتن، نشستن یا انجام کارهای روزمره بسیار متفاوت است. ازاینرو لباسی که دراین هنر به کار می رود به استحکام و دوام زیادی نیاز دارد. یعنی به نوعی تامین کننده [...]

پیدایش کاتا

برای درک و فهم بهتر مبحث کاتا قبل از هر چیز باید تاریخ پیدایش و ریشه­ های آن را مطالعه کنیم. آگاهی کامل از روند تکاملی هر کاتا طی قرون گذشته، کمک بزرگی در فهمیدن ارزش و تاثیرات گوناگون [...]

کاتا اصل اول

کاتا مجموعه ای از حرکات  و تکنیکهای تهاجمی و دفاعی است که به شکل نوعی رقص موزون به نظر میرسد. وقتی یک کاتا به خوبی اجرا میشود در واقع نظم درونی و هنر اجرا کننده را نشان میدهد. کاتاها [...]

نمایش دادن نتایج 31–33 از 33