اخلاق رزمی - مدیر ذهن

اخلاق رزمی

اخلاق رزمی :

به منظور درک رابطه‌ی اخلاق و اصول تمرینات رزمی (اخلاق رزمی) این نکته فنی باید مورد توجه قرار گیرد که حقیقت این هنر در مرحله‌ای برای رزمی‌کار به‌دست خواهد آمد که کاملا به اخلاق و رفتارش مسلط گردد. اگر فرد در مرحله‌ی خاص اخلاقی باشد مهارت و قابلیت و هنر او تنها به محدوده معین و مشخصی محدود نمی‌شود، و برعکس چنانچه وی دارای شرایط اخلاقی نیکو و شایسته نباشد هیچ اعتباری برای او در هنرهای رزمی حاصل نمی‌شود. بروز شرایط خاص اخلاقی یا به عبارتی مکارم اخلاقی در اعمال روزانه هنرجو و اخلاق رزمی باید دارای پنج صفت مشخصه زیر باشد که عبارتند از :

تواضع و تقوا و فروتنی،  احترام، امانتداری و پارسایی و ایمان و در نهایت وفاداری و صداقت

اخلاق یک رزمی‌کار  در اندیشه و روان خود نیز شامل ۵  صفت بارز است:

۱ ) اراده 

۲)  تحمل 

۳)  پشتکار 

۴)   صبر 

۵) شکیبایی 

 که به طور مستقیم به روحیات و شخصیت  فرد بستگی دارد. در هنرهای رزمی معروف است که می‌گویند : فردی پیروز می‌شود که غرور را کنار بگذارد و تواضع و فروتن باشد، وقتی فردی متواضع باشد در اصل قبول دارد که شخصیتی برتر از او وجود دارد و یا چیزی فراتر از قدرت او در دیگران می‌باشد. اگر هنرجو به این مطلب توجه کند؛ متوجه می‌شود که این اصل پایه‌ی یادگیری یک رزمی‌کار مسلط به هنرهای رزمی است که معمولا از طریق تکرار، فرم‌ها (کاتاها) و مبارزه انجام می‌شود.

منشاء، کد اخلاق و پایه‌های مکارم اخلاقی هنرجو در هر سبک هنرهای رزمی در مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و مهارت‌های است که می‌توانند به عنوان اصول اولیه هنرهای رزمی طبقه‌بندی شده باش، که اغلب برای هنرهای رزمی سنتی و مخلوط هنرهای رزمی سبک مدرن گاها تفاوت دارد.

برخی از اصول اولیه فنون هنرهای رزمی قابل توجه مثل؛ مشت، لگد پا، سیلی، انگشت، موی سر، تاکتیک فرار، بلوکه، آرنج و زانو، و انواع دیگر فنون دفاعی یا حمله به عنوان مهارت‌های اولیه و پایه در اغلب سبک‌ها رخ می‌دهد.

احترام با  فروتنی دو برادر هستند که همیشه در پی هم می‌آیند . اگر هنرجو تواضع داشته باشد احترام هم ابزار کار وی می‌باشد و برایش راه را در اجتماع هموار و آسان می‌نماید و بر اثر همین ادای احترام، بزرگی و شان و مقام و سربلندی و افتخار برای همه سبک‌های رزمی به وجود می‌آورد.

پارسایی و تقوا و امانتداری و صداقت و دینداری از خصوصیات اخلاقی یک رزمی‌کار است و باعث می‌شود که هنر‌جو مفهوم کاملی از زندگی را کسب کند. ایمان و صداقت و وفاداری و احترام  شامل عقاید مذهبی  و ایده‌آل‌های خانواده و جامعه است که حتی در مقیاس کوچکتر هم می‌توان از صداقت و دینداری به آنچه فرا گرفته‌اید نیز برسید.

همت و اراده و پشتکار آهنین نیز در میان همه رزمی‌کاران و همه سبک‌های رزمی از محورهای اساسی به شمار می‌رود، از طرفی پشتکار و صبر و حوصله نیز انرژی فکری و معنوی ارادی هستند که در انجام کارهای سخت و طاقت فرسا  فکر و اندیشه و ذهن روشنی به میزانی جسم و روح شخص را تحت تاثیر قرار می‌دهد . دلیری و شجاعت نیز برای یک  رزمی‌کار به عنوان توانایی و کار‌آیی مطرح می‌باشد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید!

درباره نویسنده: افشین طباطبایی

افشین محمدباقر طباطبایی (دکتری روانشناسی ورزش) مربی و مدرس کهنه‌کار کاراته (سایکو شی‌هان - رنشی)، نویسنده و پژوهشگر مسایل اجتماعی - روانشناختی - ورزشی (هنرهای رزمی) - مشاور - سخنران - مربی مهارتهای زندگی.

0 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.